Que es una productora audiovisual

Què és una productora audiovisual i com funciona?

Què és una productora audiovisual?

Una productora audiovisual és una empresa especialitzada en la creació de continguts de vídeo.

En l’actualitat, el vídeo és un recurs idoni per a difondre imatge corporativa, crear espots publicitaris, gravar esdeveniments, presentar productes, dotar de continguts canals digitals, donar suport a la transmissió de formació a empleats, etc.

 

Com treballa una productora audiovisual?

La productora audiovisual s’encarrega de desenvolupar i coordinar tot el procés de creació d’un vídeo.

Les fases que formen aquest procés són:

  1. PREPRODUCCIÓ

L’origen de tota peça audiovisual és una idea. Aquesta idea es trasllada a l’equip de guionistes que s’encarreguen de crear un guió literari. És un moment clau en el qual l’Storytelling, que ja vam definir com l’art de contar històries en una entrada anterior, ha d’aconseguir transmetre aquesta idea.

En la fase de preproducció també es defineixen els pressupostos a abordar, els professionals que intervindran en tot el procés, les localitzacions on es realitzaran l’enregistrament o enregistraments i tots els mitjans tècnics necessaris.

  1. PRODUCCIÓ

És la fase on es duu a terme l’enregistrament seguint el pla de rodatge prèviament fixat.

És molt important que en la fase anterior s’hagin treballat molt bé les necessitats tècniques i els moments en els quals ha d’intervenir cada col·laborador. D’una bona feina coordinada de tot l’equip (so, il·luminació, atrezzo, maquillatge, estilisme, escenografia…) depèn el bon resultat de l’enregistrament.

  1. POSTPRODUCCIÓ

En aquesta etapa es duu a terme el muntatge i l’edició del vídeo.

Disposem de tot el material brut obtingut de l’enregistrament i ara cal contar la història inicialment definida o adaptar-la si pel camí hem trobat algun gir interessant.

El mercat actual exigeix solucions audiovisuals més creatives i compromeses però que alhora aportin resultats mesurables. Si et planteges crear un vídeo per a la teva empresa i el teu temps és limitat per a abordar tots aquests aspectes, contractar els serveis professionals d’una productora audiovisual sempre és una bona opció.