Desfilada Jordi Dalmau col·lecció 2021

Realització Streaming