Ventajas del vídeo marketing

Els avantatges del Vídeo Màrqueting

La importància del Màrqueting Audiovisual

The Buggles cantava allà l’any 1980 “Video killed the radio star”,“El vídeo va matar l’estrella de la ràdio”, i no anaven mal encaminats, encara que tampoc cal matar estrelles. En l’actualitat, el consum de vídeos a les xarxes socials ocupa el segon lloc en les activitats que els usuaris realitzen en les diferents plataformes. El primer lloc d’aquestes activitats és l’ús social de les mateixes, la visualització del “què fer” dels nostres contactes.

El vídeo s’incorpora com una eina imprescindible en l’estratègia de Màrqueting de tota companyia que es preï, gràcies a les múltiples avantatges que ofereix.

En primer lloc, s’utilitzen diversos recursos en la transmissió del missatge: imatge, veu en off, música, text, animacions … pel que s’aconsegueix més claredat. També, el fet que aquest missatge arribi al receptor a través de diversos sentits, el de la vista i el de l’oïda, afavoreix que sigui recordat. D’altra banda, el seu consum és més fàcil i còmode que el d’un contingut escrit, per la qual cosa provoca major receptivitat en els usuaris.

També és important tenir en compte que una imatge en moviment ajuda a tenir una millor concepció de l’aspecte i/o de l’ús d’un determinat producte, de manera que afavoreix la decisió de compra. I finalment, una pàgina web corporativa pot estar millor posicionada gràcies als vídeos que conté, perquè poden ser fàcilment compartits, i d’aquesta manera incrementar les entrades a la web, i perquè aconsegueixen un augment del temps de permanència a la pàgina, gràcies a la durada de la seva reproducció.

Com podeu observar les bonances del vídeo màrqueting són nombroses. Però…

Quin objectiu persegueixo amb un vídeo determinat?

És important tenir molt clar què vull aconseguir amb la peça audiovisual que busco per la meva empresa. Les respostes són tan nombroses com les bonances que descrivíem anteriorment.

Vull que la meva marca estigui ben posicionada i sigui més visible?

Vull incrementar el nivell d’engagement (grau d’implicació emocional que tenen els seguidors de la meva empresa en xarxes socials)?

Vull promocionar els meus productes o serveis?

Vull humanitzar la imatge de la meva marca?

Vull redirigir el trànsit d’usuaris a la meva pàgina web?

Definir un objectiu clar és bàsic per elaborar una bona estratègia i per mesurar els seus resultats.

 

En DELAROSA Films produïm vídeos perquè la teva estratègia de màrqueting sigui tot un èxit. Deixem la nostàlgia per a The Buggles perquè el futur és el Vídeo Màrqueting.