Color elemento narrativo audiovisual

El color com a element narratiu audiovisual

El color és un dels elements més importants en el món audiovisual

El color forma part del ventall d’eines utilitzades en el món audiovisual per a aconseguir que la història transmeti una informació concreta. A més de descriure ambients i personatges, pot fer-nos connectar amb aquella sensació que el color que veiem en la peça simbolitza per a nosaltres.

Segons la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, en la seva primera definició, el color és una “Sensació produïda pels raigs lluminosos que impressionen els òrgans visuals i que depèn de la longitud d’ona”.

Les càmeres actuals ofereixen prestacions molt sofisticades però la clau és la manipulació dels colors de manera correcta.

 

Què és la roda del color?

 

Rueda de color

 

Newton va ser el primer a entendre el que era l’arc de Sant Martí. En el seu experiment, va defractar la llum blanca amb un prisma i la va descompondre en colors bàsics. La roda del color o cercle cromàtic és la representació gràfica sobre un cercle dels colors reflectits en la descomposició de la llum: porpra, vermell, groc, verd, blau que i blau fosc. Aquest mateix cercle s’utilitza en els NLE (Editor no lineal) i en el programari de qualificació.

 

 

 

Què és el to, la saturació i la lluminositat?

Normalment quan parlem de color, ens referim al to. Tècnicament podríem dir que el to és la longitud d’ona dominant del color que veiem.

La saturació és la intensitat o grau de puresa de cada color. El màxim de saturació coincideix amb l’estat de qualsevol color pur. El mínim correspon a un to de gris.

La lluminositat o lluentor és la quantitat de llum reflectida per un objecte. Un color al 100% de saturació tindrà la seva màxima puresa amb un 100% de lluminositat, i amb una lluminositat del 0% serà negre absolut.

 

Com sorgeixen els colors?

Circulo cromatico

 

Els colors primaris (blau, groc i vermell) són els que no sorgeixen de la mescla d’uns altres. Els secundaris són els que es formen barrejant per parts iguals dos colors primaris (per exemple, de la mescla del blau i el groc s’obté el verd). Els colors terciaris es formen a partir de la mescla, també per parts iguals, d’un color primari amb un secundari adjacent (vermell violaci, groc ataronjat…)

 

Quin significat tenen els colors?

Segons la psicologia del color, depenent de la nostra cultura i fins i tot de la nostra experiència personal, el color ens transmet certes sensacions.

Seguidament relacionem algunes de les sensacions més comunes que transmeten els colors:

  • Color blanc: Denota innocència i puresa. Significa igualtat i unitat.
  • Color negre: Transmet elegància, noblesa, sofisticació, i fins i tot una mica de misteri. També pot resultar autoritari.
  • Color vermell: És el color de la passió. També s’ha de controlar el seu ús perquè la seva intensitat pot arribar a resultar negativa.
  • Color blau: Simbolitza frescor, calma i repòs. És associat amb les emocions profundes. En els seus tons més clars denota optimisme i puresa.
  • Color verd: És el color de la naturalesa i de la vegetació. Transmet calma i frescor.
  • Color groc: És un color molt lluminós i càlid. Fomenta la creativitat.
  • Color gris: El gris és un color que indica neutralitat. En excés pot provocar tristesa i malenconia però si s’utilitza en la seva justa mesura, transmet elegància i luxe.
  • Color taronja: És un color radiant. Actua com a estimulant al costat dels colors més tristos
  • Color violeta: És un color espiritual i emocional. Denota misteri i reflexió.

 

Què fa un colorista audiovisual?

El treball d’un colorista consisteix a millorar les diferències de llum i color d’una producció audiovisual perquè, pesar que el director de fotografia s’esforça a mantenir la continuïtat de la llum i la consistència del color, sempre hi ha detalls a tractar.

Els especialistes del color han de tenir coneixements tant en el vessant tècnic, com en el teòric-creatiu. Han de conèixer els formats i còdecs amb els quals es treballa, els materials de cada càmera, etc. Però també han de tenir certs coneixements sobre cinematografia, llum, harmonia del color, pintura…

Els operadors i tècnics de fotografia són els responsables de plasmar en cada escena el to, la intensitat, o la saturació adequada a la seqüència.